Bayan o Sarili

“Bayan o sarili”
Ito ang dapat tanungin
Mabubuti ang mga Pilipino
Pero kayang-kaya ba mag sakripisyo?

Araw-araw
Mayroong masamang nangyayari
Na lumalabas sa TV
Maraming krimen ang ginagawa
Ng mga tao

Sa palagay ko
Ang mga “headlines” ngayon ay tungkol sa eleksyon
Maraming tao ang tumatakbo
Bilang presidente, bise-presidente at senador
Iyan ay ilan lang sa mga posisyon
Tingnan natin kung sino ang mga mananalo

Ang mahalaga lang sa akin
Ang sagot nila sa tanong
“Bayan o sarili?”

Handa ba sila
Ibigay ang lahat para sa mga Pilipino?
Makakaya ba nila
Iligtas ang Pilipinas sa kanser ng bayan?

Ang “kanser ng bayan” ang ginamit ni Rizal
Para ilarawan ang mga masasamang nangyayari noon
Bakit hanggang ngayon
Wala pa itong gamot?

Bayan o sarili?
Sagutin mo na nga ito
Sana lang bayan ang pinili mo
Para makaahon na lahat tayo