Halalan 2016

    Palapit nang palapit na ang halalan ng 2016. Umiikot na ang mga candidato sa iba’t ibang lugar ng Pilipinas at sila’y nagpapakilala at nagsasalita sa harap ng mga Pilipino para makakuha ng mga boto. Maraming emosyon at pakiramdam ang pwedeng kumalat sa bansa katulad ng takot, galit, inggit, stress, at iba pa dahil sa eleksyon. Ang mga tao’y maaaring matakot sa anumang resulta pagkatapos ng botohan pero sa palagay ko, mas nastre-stress ang mga kandidato ngayon dahil sa kanilang kailangang gawin para makakuha ng mga boto.

    Sa palagay ko, sila ay dapat marunong magpigil ng kanilang mga emosyon at damdamin. Kapag sila’y pumutok at biglang magalit, maaari itong sisira sa kanilang pangalan at reputasyon. Kung pinapayagan nila na ang mga emosyon nila ang kokontrol sa buhay nila, pwede silang gumawa ng mga maling desisyon at malalaking pagkakamali.

    Para sa akin, mas nababahala ako kung anong mangyayari sa bansa pagkatapos ng eleksyon. Ang lahat ng mga opisyal ng pamahalaan ay papalitan pero anong mangyayari pagkatapos? Anong mangyayari sa ating mga problema katulad ng korupsyon? Sa loob ng ilang buwan, aalis na ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga pwesto at ang mga bagong halal ang uupo. Mayroong akong nabasang istorya tungkol kay Napoleon Bonaparte at siya’y nagkaroon ng mga maraming kapangyarihan. Isa sa mga ginawa niya ay naglagay siya ng kanyang mga kamag-anak sa mga posisyon ng kapangyarihan. Ito ay ginagawa din sa Pilipinas at ayoko itong maranasan muli.

    Isang mensahe para sa mga boboto: bumoto kayo nang matalino. Isipin din ninyo ang kinabukasan at hindi lang ang ngayon. Baguhin na natin ang ating sistema at huwag masilaw sa pera kung saan mabibili ang inyong boto.