Sila’y Huwag Kalimutan

Madaming mga tao ay hindi pinapansin
Para sa kanilang mga mabubuting gawain
Kung mawala sila ng isang araw lamang
Makikita natin kung bakit sila’y kailangan

Halimbawa
Ang mga dyanitor ay naglilinis lamang
Pero kung mawala sila
Ay makikita natin ang kanilang halaga
Mamamaho ang mga CR
At dudumi ang mga sahig
Kaya’t huwag na natin pahirapan
At pasalamatan din natin

Ang mga naglilinis ng kalye
Ay may halaga rin
Kung wala sila
Ang ating mga kalye
Ay magiging tambakan ng basura

Ang mga taong na nagtuturo sa atin
Ay tinatawag na guro
Sila’y tumutulong sa mga bata
Para tayo’y matuto

Kung wala sla
Wala tayong malalaman
Kung wala sila
Wala tayong mapupuntahan

Ito ay mga halimbawa lamang
Marami’y nakakalimutan
At mababa pa yung sweldo nila
Huwag na natin pahirapan
Sa halip ay purihin at pasalamatan