Mrs. Silence Dogood

   Who is Mrs. Silence Dogood?

    She is Benjamin Franklin. That was his pen name to get his work published in his brother’s newspaper. His articles proved to be widely popular and entertaining back in the day as his brother, who wasn’t very close with him, enjoyed them as well. As you all know, Franklin is not only a writer, but he is an inventor, too. He gave us the lightning rod, bifocals, swim fins, and much more. He even gave us some well-known quotes that may help us through our daily life.

    I decided to pick out some of my favorite quotes and add a bit of art into them.

(more…)

Color Shift

For art this quarter, I decided to shift from pastel to pencil and a bit of pen. In all honestly, I’ve always enjoyed using pencil. Once the lead touches the paper, I won’t stop until the artwork is done! I also noticed that I always make rough sketches before adding all the details which helps me quite a lot.

The pictures on the next page are of the artworks I’ve made this quarter.
(more…)

Bayan o Sarili

“Bayan o sarili”
Ito ang dapat tanungin
Mabubuti ang mga Pilipino
Pero kayang-kaya ba mag sakripisyo?

Araw-araw
Mayroong masamang nangyayari
Na lumalabas sa TV
Maraming krimen ang ginagawa
Ng mga tao

Sa palagay ko
Ang mga “headlines” ngayon ay tungkol sa eleksyon
Maraming tao ang tumatakbo
Bilang presidente, bise-presidente at senador
Iyan ay ilan lang sa mga posisyon
Tingnan natin kung sino ang mga mananalo

Ang mahalaga lang sa akin
Ang sagot nila sa tanong
“Bayan o sarili?”

Handa ba sila
Ibigay ang lahat para sa mga Pilipino?
Makakaya ba nila
Iligtas ang Pilipinas sa kanser ng bayan?

Ang “kanser ng bayan” ang ginamit ni Rizal
Para ilarawan ang mga masasamang nangyayari noon
Bakit hanggang ngayon
Wala pa itong gamot?

Bayan o sarili?
Sagutin mo na nga ito
Sana lang bayan ang pinili mo
Para makaahon na lahat tayo